هنر و فرهنگ ایران در خانه شما

بازگشت کالا

در صورتیکه پس از دریافت محصول ، متوجه وجود نقص یا ایرادی شدید و یا به هر دلیل از خرید خود منصرف گشتید ؛ به مدت 7 روز فرصت دارید با همکاران ما تماس گرفته و نسبت به تعویض کالا و یا انصراف از خرید و بازگشت محصول اقدام نمایید.
چنان چه سفارش شما در حین حمل و نقل دچار آسیب شده باشد حداکثر ظرف مدت 24 ساعت ما را مطلع سازید ؛ در غیر این صورت امکان بازگشت وجود ندارد.
دکمه شناور اجتماعی
Social Media Icon
WhatsApp پیام در واتساپ Instagram اینستاگرام فروشگاه